Startsida  |  Företaget  |  Lagerhotellet  |  Kontakt  |  Karta

Lagerhotellet

Totalt finns cirka 70.000 m3 lagervolym, varav drygt en fjärdedel är avfuktat utrymme.

Lagerhotellet utnyttjas till många typer av gods, förpackat på alla tänkbara sätt, som t.ex. styckegods, pallgods, säck, storsäck eller oförpackat gods som bulkvara. Allt finner en plats hos Uddevalla Lagerhotell.

Vi tar emot gods från båt, bil och järnväg i Uddevalla.

Vår placering med hamnen på ena sidan och E6:an på andra sidan är en klar fördel för våra kunder.

Extra breda portar i hallarna är en liten, men ibland nog så betydelsefull detalj. Givetvis kan vi både lasta och lossa inomhus.

Fröland, 451 76 Uddevalla Tel: 0522 – 891 70 E-post: info@uddevallalagerhotell.com